Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

GIỚI THIỆU VỀ TỔ VĂN PHÒNG

 GIỚI THIỆU TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC : 2010-2011
                          
1. Đặc điểm tình hình :
Tổng số : 7 người.
Trong đó :
* Nam : 2, nữ : 5.
* Biên chế : 01, HĐ 68 : 01, HĐDH: 02, HĐ trường : 03.
* Đảng viên : 01.
* Trung cấp : 03.
2. Danh sáchvà nhiệm vụ của thành viên  trong tổ :

TT
Họ và tên
Chức vụ
Công việc đảm nhận
1
Đinh Thị Thu Hồng
Tổ trưởng
Kế toán
2
Trịnh  Thị   Thuỷ
TTCĐ
Thư viện
3
Bùi  Thị  Phượng
Nhân viên
Văn thư - Thủ quỹ
4
Nguyễn   Minh
Nhân viên
Bảo vệ
5
Bùi Công Hưng
Nhân viên
Bảo vệ
6
Nguyễn  Thị Phương
Nhân viên
Y tế
7
   Thị   Hoa
Nhân viên
Tạp vụ

3. Phương châm của tổ  :
- Tiếp tục củng cố , giữ vững PCGD.
- Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu của tổ và cố gắng đạt được nhiều thành tích mới.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Xây dựng kế hoạch tổ, kế hoạch từng bộ phận từng tuần, tháng , năm học.
- 100% tổ viên thực hiện tốt chế độ làm việc theo giờ hành chính.
- 100% tổ viên đảm bảo các chế độ báo cáo, thông tin 2 chiều chính xác, kịp thời. Thiết lập đầy đủ hồ sơ theo qui định.
- Thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra tại các trường học và cơ sở giáo dục để người học và xã hội giám sát, đánh giá ( 3 công khai : công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên, công khai về thi chi tài chính. Và 4 kiểm tra: việc phân bổ và sử dụng ngân sách, thu và sử dụng học phí,  sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức, chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên).
- Sử dụng tốt điều hành tác nghiệp trang web của Phòng để có thông tin 2 chiều kịp thời.
- Triển khai công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường, sắp xếp lưu trữ hồ sơ minh chứng.
- Mỗi Thầy, Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học , sáng tạo.

* Phương hướng và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tổ :
          a- Tài vụ :
          * Phương hướng :
          - Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính.
          - Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho CBGV-NV.
          - Tham mưu tốt với Hiệu trưởng về công tác tài chính.
          * Nhiệm vụ cụ thể :
          - Thu chi đúng nguyên tắc tài chính.
          - Kiểm kê tài sản định kỳ.
          - Theo dõi nâng lương định kỳ CBGV-NV.
          - Lập đậy đủ hồ sơ sổ sách kế toán, cập nhật chứng từ.
          - Lập kế hoạch thu chi các nguồn thu Học phí, Xã hội hoá.
          - Tham mưu giải quyết hồ sơ miễn giảm các khoản thu HS đúng chế độ.
          - Theo dõi quản lý các tài sản trong nhà trường, cập nhật tài sản mới mua sắm vào sổ tài sản.
          - Tham mưu mua sắm bổ sung máy móc, trang thiết bị phục vụ dạy học. Tham mưu tu sửa các tài sản khác : tường rào, cổng, bàn ghế học sinh...
          - Công khai tài chính từng học kỳ, năm.
          - Theo dõi đôn đốc các khoản trong năm học: Chỉ tiêu : Học phí, Xã hội hoá : đạt tỉ lệ 97%.
          b- Văn thư kiêm thủ quỹ:
          * Phương hướng :
          - Huy động HS trong độ tuổi vào lớp 6 ra lớp 100%.
          - Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ khoa học.
          - Báo cáo thống kê chính xác, kịp thời.
          * Nhiệm vụ cụ thể :
          - Điều tra xử lý số liệu chính xác trong công tác điều tra phổ cập, đi đến địa phương để điều tra huy động HS đúng độ tuổi vào lớp 6 ra lớp 100%, huy động HS bỏ học ra lớp.
          - Quản lý hồ sơ học sinh : Học bạ, sổ điểm, bằng tốt nghiệp.
          - Quản lý hồ sơ công chức CBGV-NV.
          - Lập đầy đủ sổ sách để theo dõi công văn đi - đến, hồ sơ chuyển đi-đến của HS.
          - Cập nhật sổ danh bạ học sinh.
          - Lập báo cáo thống kê chính xác, kịp thời.
          + Công tác thủ quỹ :
          - Thu, chi các khoản của các lớp.
          - Đối chiếu thu chi các khoản.
          - Nộp tiền học phí, XHH vào kho bạc.
          c- Thư viện :
          * Phương hướng :
          - Tiếp tục bố sung các loại sách: giáo dcuj đạo đức, bồi dưỡng HSG...
          - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thư viện .
          - Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường tăng cường tổ chức tốt các hoạt động của Thư viện trong các ngày lễ lớn.
          - Chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
          * Nhiệm vụ cụ thể :
          - Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường bổ sung sách và trang thiết bị cho TV theo chương trình đổi mới của BGD, các tài liệu chuẩn kiến thức kỷ năng, sách tham khảo... nhằm đáp ứng đầy đủ cho công tác giảng dạy của giáo viên và phục vụ tốt việc học tập của HS.
          - Điều tra sách giáo khoa trong HS và cho HS khó khăn mượn sách nhằm đảm bảo 100% HS có đủ sách giáo khoa để học.
          - Thành lập và phát huy tác dụng của tổ CTV thư viện.
          - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý sách.
          - Cập nhật việc đăng ký, xử lý các loại sách báo, tạp chí hàng ngày.
          - Cập nhật tư liệu các bài trích trong báo, tạp chí, phát thanh về chuyện người tốt việc tốt qua chương trình phát thanh “ 5 phút câu chuyện cuối tuần “.
          - Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá thư viện .
          - Thực hiện tốt các buổi ngoại khóa giới thiệu sách theo chủ đề vào các ngày lễ lớn.
          - Tăng cường việc giới thiệu sách qua mạng, giới thiệu sách mới, sách chủ đề trong HĐSP, trong chương trình phát thanh măng non, hình thức bảng...
          - Tổ chức Hội thi Kể chuyện sách đạo đức, phong trào TTVH, kể chuyện lịch sử....
          - Tiếp tục biên soạn thư mục, bổ sung album thư mục chủ đề, bổ sung các danh mục sách tham khảo, sách nghiệp vụ, bổ sung mục lục sách chủ đề, mục lục sách mới....
          - Thực hiện tốt việc kiểm kê định kỳ, thanh lý, lưu giữ các hoá đơn, biên bản, sổ theo dõi kinh phí hoạt động của thư viện.
          e- Y tế :
          * Phương hướng :
          - Tham mưu trang bị phòng bị phòng y tế đáp ứng tốt cho nhu cầu của HS,
          - Chú trọng nguồn nước uống đảm bảo sức khoẻ HS.
          - Tuyên truyền phòng chống bệnh học đường trong học sinh.
          - Mua thuốc sơ cấp cứu học sinh kịp thời.
          - Thành lập đội xung kích Chứ thập đỏ.
          - Thành lập ban chỉ đạo y tế học đường.
          - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho HS.
          - Giáo dục về sức khoẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm.
          * Nhiệm vụ cụ thể :
          - Tham mưu với Lãnh đạo để thực hiện công tác y tế học đường.
          - Kết hợp tổ CM để ngoại khoá về sức khoẻ, các tệ nạn xã hội và vệ sinh ATTP.
          g- Bảo vệ :
           Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản của nhà trường.
           Trực nhật đảm bảo đúng thời gian, theo dõi báo cáo nhà trường các tài sản như bàn ghế, cổng ngõ, điện nước ... bị hỏng để kịp thời sửa chữa.
          h- Tạp vụ :
          Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường, các khu vực qui định và khu vực vệ sinh GV và HS.
          4. Hoạt động nổi bật, thành tích của tổ :
          * Hoạt động nổi bật của tổ :
          - Tham mưu tốt với BGH, các đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt các công tác được giao.
          - Bộ phận thư viện kết hợp tổ văn bồi dưỡng học sinh thi Kể chuyện theo sách, kể chuyện lịch sử... đạt kết quả cao.
          * Kết quả thi đua năm học 2009-2010 được Hội dồng thi đua khen thưởng của trường đề nghị ngành GD&ĐT TP Tam Kỳ khen thưởng :
                   - CSTĐ cấp cơ sở : 02.
                   - Lao động tiên tiến : 02.
          * Các đề nghị khen thưởng khác :
- UBND Thành phố Tam Kỳ tặng giấy khen :  01.
- Sở GD&ĐT Quảng Nam tặng giấy khen : 01.

Tập thể tổ Văn phòng
 Tổ Văn phòng