Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

KẾ HOẠCH "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"

  PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam kỳ, ngày 10 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,
HỌC SINH TÍCH CỰC”
Năm học: 2011-2012

         Hưởng ứng cuộc vận động của Phòng Giáo dục Tam Kỳ về việc thực hiện phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua này với những mục tiêu và hoạt động cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường.

- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, có thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.

- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, các nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.

- Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện của Liên đội.

3. Nội dung, hình thức và thời gian thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của ngành và nâng cao nhận thức trong PHHS, CB-GV-NV, học sinh về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tập trung thực hiện:

3.1 Xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn:

- Tu sửa nhà vệ sinh cũ.

- Sửa chữa, bổ sung các tường rào bị hư hỏng, lan can các cầu thang.

- Đẩy mạnh công tác Y tế, vệ sinh trong nhà trường: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong học sinh về giữ gìn vệ sinh cá nhân và giữ vệ sinh chung, phòng chống các bệnh học đường. Khám sức khoẻ học sinh định kỳ và chăm sóc tốt, kịp thời học sinh khi xãy ra các tai nạn....đảm bảo phục vụ nước uống cho HĐSP và học sinh chu đáo, vệ sinh.

- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, có ý thức giữ gìn vệ sinh khu nhà vệ sinh. Tuyệt đối cấm học sinh viết vẽ bậy lên bàn, ghế, tường, cửa, cầu thang và các hành vi xả rác trong khu vực trong nhà trường. Tổ nề nếp nhà trường thường xuyên nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm của học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở thêm trong các tiết sinh hoạt lớp.

- Chăm sóc, bón phân cho cây bóng mát và cây cảnh. Nghiêm cấm học sinh không được hái hoa, leo trèo và bẻ cây trong khu vực nhà trường.

3.2 Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sồng thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm: Liên đội sẽ tổ chức đợt trại 1 ngày vào dịp 24-26/3 để tạo cho các em hòa mình vào không khí sinh hoạt vui chơi tập thể, nhằm rèn luyện kỹ năng ứng xử và tiếp xúc nhiều hơn với thầy cô và bạn bè, tạo tinh thần thi đua lành mạnh giữa các chi đội với nhau.

- Liên đội phối hợp với cán bộ y tế trong nhà trường tuyên truyền và bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, ngừa các căn bệnh truyền nhiễm và xâm nhập vào học đường như bệnh tiêu chảy cấp, phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Liên đội tổ chức hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức bảo vệ chính mình và người thân, tạo sân chơi lành mạnh và bổ tích cho HS.

- Giáo dục kỹ năng sống thông qua giờ dạy trên lớp, tổ chức thực hiện chuyên đề này theo tổ chuyên môn.

3.3 Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

- Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

- Tất cả CB-GV đều phải nắm bắt kỷ nội dung chương trình SGK mới toàn cấp học. Thực hiện đổi mới PPDH nhằm phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học sinh. Đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá học sinh. Thực hiện đúng các quy chế, quy định về chuyên môn. Công khai điểm số trước khi vào sổ điểm chính.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung 3 chuyên đề: “Đổi mới PPDH phát huy tính chủ động của học sinh và chú ý nâng cao chất lượng học sinh đại trà”, chuyên đề: “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh” và ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ dạy trên lớp.

- Tổ chuyên môn Sử-Địa-CD tập trung giáo dục truyền thống, ATGT trong học sinh thông qua các buổi ngoại khoá (kể chuyện lịch sử, dựng lại các vở kịch về lịch sử, thi tìm hiểu ATGT...) và các giờ dạy trên lớp (có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học).

- Phát hiện và tập trung hướng dẫn bằng đề thi tham khảo cho HSG các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Tin khối 9, hướng dẫn cho học sinh tự học, tự nghiên cứu nhằm chuẩn bị thi đầu vào đội tuyển HSG cấp Thành phố lớp 9 vào đầu năm học 2009-2010. Bồi dưỡng các đội tuyển Thực hành Lý, Hoá, Sinh lớp 8 và Casio lớp 6,7,8, 9. Kiểm tra phát hiện HSG lớp 6,7,8 các bộ môn. Có kế hoạch kiểm tra nhiều lần và tập trung bồi dưỡng 1 tháng trước khi PGD tổ chức khảo sát.

- Phù đạo học sinh lớp 9 ngay từ đầu năm học các môn Toán, Ngữ văn,... nhằm nâng cao chất lượng học tập.

- Tư vấn, giúp học sinh định hướng vào các trường THPT, THCN, trường dạy nghề phù hợp với khả năng của mình sau khi TN THCS. GVCN lớp 9 có định hướng cho học sinh vào các trường PTTH, trường dạy nghề, THCN,... sau khi TN THCS.

- Công tác thiết bị: Phát huy tác dụng tốt các thiết bị và ĐDDH hiện có (sắp xếp khoa học, có kế hoạch cụ thể bổ sung ĐDDH đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ dạy học). Quản lý và phục vụ tốt phòng dạy giáo án điện tử.

- Công tác thư viện: Trong năm học này đầu tư quản lý thư viện trên các phần mềm, tiếp tục xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung, tủ sách tham khảo nâng cao, phòng đọc báo điện tử và phát huy tác dụng tốt. Tiếp tục thực hiện các nội dung: Câu chuyện cuối tuần, phát thanh măng non,…

- Tổ chức tốt phong trào “ Học bổng tiếp sức đến trường” nhằm giáo dục lòng nhân ái trong học sinh toàn trường và động viên giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học tập tốt, chống boe học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học và các hoạt động:

- Cơ sở vật chất: Sửa chửa, trang bị bổ sung phòng máy vi tính; lắp đặt hoàn thành 4 phòng dạy giáo án điện tử; mua thêm máy chiếu Projester, một máy tính xách tay, màn chiếu nhằm trang bị đủ thiết bị bên trong cho 4 phòng.

- Học tập nâng cao trình độ tin học: Học tập trung tại trường theo các lớp học (học trái ca) và tự học: Tin học phổ thông, soạn giáo án điện tử, sử dụng trang web truy cập thông tin.

- Dạy giáo án điện tử: Trong năm học này phấn đấu mỗi GV phải dạy 2 giáo án điện tử, số tiết tổng cộng 1300 tiết/năm. Mỗi tổ chuyên môn phải có ít nhất 3 giáo án điện tử chất lượng/HK.

- Tiếp tục quản lý điểm trên phần mềm School viewer và quản lý thi trên phần mềm School Exam Manager.(100% sử dụng tốt)

- Sử dụng các phần mền khác: Powerpoint, soạn giáo án điện tử

- Mạng internet: Duy trì nối mạng internet, mạng nội bộ cho 6 máy để giáo viên, học sinh truy cập thông tin, đọc báo điện tử.

- Dạy học tự chọn: Dạy Tin học tự chọn cho học sinh lớp 6

3.4 Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh:

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 10 điều quy định của nhà trường. Mỗi HS phải nêu cao tinh thần gìn giữ của công, bảo quản tốt các tài sản của nhà trường, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tổ chức tốt các ngày lễ lớn, các hoạt động ngoại khoá để giáo dục truyền thống, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, văn học địa phương trong các bài dạy. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử truyền thống trong nhà trường” thông qua việc lồng ghép trong chương trình nội khoá và các hoạt động GDNGLL … các hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.

- Tổ chức tốt đêm hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân sau tết âm lịch với nội dung có tác dụng giáo dục cao.

- Tổ chức tốt 1 ngày trại nhân dịp 24-26/3.

- Tổ chức tham quan cho HSG các cấp có vị thứ cao.

- Phối kết hợp với PHHS tăng cường quản lý việc học tập của con em, đặc biệt thời gian ngoài giờ học nhằm tránh tình trạng quá ham chơi trò chơi điện tử trên mạng internet ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập và hạnh kiểm.

- Thường xuyên thực hiện tốt nội dung chương trình hoạt động của Đội theo tuần, tháng, HK, cả năm đã quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, GVBM, và GV trực để theo dõi, đánh giá các hoạt động của lớp, chi đội, HS. Tham mưu tốt với BGH đề xuất các biện pháp giáo dục kịp thời để duy trì tốt nề nếp, kỷ luật trong HS, quán triệt học sinh thực hiện tốt trung thực trong thi cử.

- Phát động tích cực phong trào tham gia đọc và làm theo báo đội.

- Phát động trong toàn liên đội đóng góp sách giáo khoa xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung.

- Phát động liên đội góp phân bón cho cây cảnh và cây xanh của trường.

- Phối hợp với tổ Thể dục tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian như: đá kiện, kéo co, nhảy dây, đi cà kheo... có kế hoạch cụ thể kèm theo.

Trong đợt trại sẽ kết hợp tổ chức thi chung kết các nội dung về nghi thức, múa hát tập thể, kỹ năng trại, thông tin liên lạc, trò chơi dân gian....

3.5 Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương:

- Liên đội đã có kế hoạch chăm sóc và viếng di tích lịch sử: Tượng đài chiến thắng Mậu Thân nhằm góp phần làm cho di tích này ngày một sạch đẹp hơn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các tấm gương anh hùng liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn và nghe nói chuyện về các tấm gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu hy sinh trong chiến tích này.

- Tổ chức hoạt động “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, truyền thống cho các em.

- Thăm các gia đình chính sách nhân dịp 22/12,…

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                      NGUYỄN TẤN SĨ