Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CMHS NĂM HỌC 2009 - 2010

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         BĐD CMHS                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
Đại hội đại biểu CMHS
Nhiệm kỳ năm học 2009 -2010

      Đại hội đại biểu CMHS trường THCS Lý Tự Trọng nhiệm kỳ năm học 2009- 2010 họp ngày 12 tháng 9 năm 2009 về dự Đại hội có 95 đại biểu chính thức đại diện cho 29 lớp trong toàn trường. Đại hội được đón tiếp:

1- Đ/c Phan Văn Thịnh Phó chủ tịch UBND phường An Xuân

2- Đ/c Nguyễn Bá Hảo Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng

      Đại hội đã nghe báo cáo của đ/c Hiệu trưởng tình hình và nhiệm vụ năm học và dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2008 -2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 -2010 của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2008-2009.

      Sau khi nghiên cứu, thảo luận, đại hội đaị biểu CMHS nhiệm kỳ 2009-2010 Nghị quyết.
1-Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động CMHS nhiệm kỳ 2008-2009 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ CMHS nhiệm kỳ 2009-2010.

2- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của CMHS nhiệm kỳ 2009-2010 tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2009-2010 có trách nhiệm xây dựng thành chương trình cụ thể cho năm học để triển khai thực hiện, tăng cường công tác phối hợp với nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ của CMHS.

3- Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2009-2010 của BĐD.CMHS là:

-BĐD cha mẹ học sinh phối hợp cùng với nhà trường và chính quyền địa phương tiếp tục phổ biến các chủ trương về giáo dục & đào tạo nhất là các vấn đề mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học là: “nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Phối hợp cùng với nhà trường có biện pháp phòng chống tốt dịch cúm A (H1N1)

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt công tác trật tự, nề nếp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đẩy mạnh công tác khuyến học, vận động toàn thể cha , mẹ học sinh và các tổ chức , cơ quan ban ngành đoàn thể tham gia. Nhận thức rõ mục đích của công tác khuyến học là để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục – đào tạo. Bên cạnh đó có các việc làm thiết thực như giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

-Phối hợp với nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy.

-Thực hiện, giám sát tốt nguồn kinh phí xã hội hoá, chế độ miễn giảm các khoản đóng góp đã qui định.

- Phối hợp tổ chức tốt việc dạy phụ đạo cho học sinh khối 9, 2 tiết/tuần ( toán; văn)

4. Về công tác tổ chức:

- Mỗi lớp cử Ban đại diện cha mẹ học sinh có 3 người, trong đó có 1 trưởng ban, 01 phó trưởng ban và 01 Uỷ viên hằng tháng họp với lớp một lần.

- Ban đại diện CMHS trường có 11 người hằng tháng họp với Ban Giám hiệu trường 01 lần. Hằng năm họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp (03 lần) vào đầu năm học,giữa năm học và cuối năm học.

5. Về Kinh phí CMHS hỗ trợ cho sinh hoạt của HS, kinh phí hỗ trợ chăm sóc giáo dục:

+ Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt của học sinh: 25.000đ/năm /hs gồm các khoản:

Tiền điện 10.000đ/HS/năm

Tiền vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, nước uống 15.000đ/HS/năm

+ Tiền PHHS tự nguyện đóng góp để bồi dưỡng cho việc tổ chức dạy học sinh lớp 9 (2 tiết/tuần): 30.000đ/1HS/1HK.

+ Kinh phí hỗ trợ chăm sóc giáo dục:

• Mức thu: 60.000đ/năm/phụ huynh

Tổng kinh phí dự thu: 1210 phụ huynh x 60.000đ x 90% = 65.340.000đ

• Dự chi:

-Chi khen thưởng học sinh, CB-GV-NV: 40% tổng số thu

- Chi hỗ trợ dạy, học và các hoạt động 20% Tổng số thu

- Chi hỗ trợ hoạt động ngày 20/11 12% tổng số thu

- Chi hoạt động xã hội (thăm đau, phúng điếu...) 1,5% tổng số thu

-Chi VPP(photo, in ấn. BĐ) 1,5% tổng số thu

- Chi công tác quản lý phí 3% tổng số thu

- Chi hỗ trợ phong trào đoàn đội 2,5% tổng số thu

- Chi phục vụ công tác trật tự, nề nếp 18% tổng số thu

- Dự phòng chi 1.5% tổng số thu

6. Ban đại diện CMHS năm học 2009-2010:

      Đại hội đã bầu được Ban đại diện nhiệm kỳ năm học 2009-2010 gồm các ông (bà) có tên sau ( danh sách đính kèm)

      Đại hội giao cho Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2009 -2010 tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh Nghị quyết đại hội, Đại hội kêu gọi toàn thể cha, mẹ học sinh trong toàn trường đoàn kết phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ban đại diện CMHS cùng với nhà trường góp phần xây dựng nhà trường ngày càng ổn định và phát triển./.